Email: info@boneffice.pl

innowacyjne rozwiązania dla energetyki

Rozwiązania dla energetyki

O Firmie

BonEffice specjalizuje się w opracowaniu innowacyjnych produktów dla energetyki.

BonEffice jest spółką inżyniersko – konsultingową zajmująca się innowacjami technologicznymi w energetyce, w szczególności w zakresie rozwiązań optymalizacji efektywności procesu produkcji energii przez elektrownie systemowe oraz procesów toryfikacji biomasy. Oferta BonEffice każde rozwiązanie dopasowuje do Klienta, każdy z produktów wdrażany jest indywidualnie, przy ścisłej współpracy z Klientem oraz w oparciu o jego wytyczne i stawiane cele.

Obecnie Boneffice rozwija unikalny system wsparcia decyzji operacyjnych Boneffice System.

Proponowany system pozwala zoptymalizować pracę bloku energetycznego, zwiększyć elastyczność operacyjną, podnieść sprawności bloków przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2, NOx, Hg oraz SO.

Zastosowane metody nie wymagają nakładów inwestycyjnych, a przez to tańsze od drogich technologii wymagających bezpośredniej ingerencji bądź nawet generalnej przebudowy istniejących już bloków.  Mierzalne efekty wdrożenia można już otrzymać po 3 miesiącach od wdrożenia.

Platforma BonEffice stanowi znaczące wsparcie zarówno dla kadry kierowniczej jak i inżynierskiej. Wspomaga podejmowanie decyzji zarządczych i operacyjnych dzięki zwiększeniu przewidywalności i miarodajnym raportom dotyczącym procesu produkcji energii. Natomiast kadrze inżynierskiej na uwolnienie potencjału bloków i realny wpływ na jego pracę dzięki zastosowanemu oprogramowaniu.

Produkt Boneffice System został zakwalifikowany do programu Pilotmaker jako innowacja zmieniająca oblicze energetyki. Boneffice we współpracy z Tauron będzie testować produkt w warunkach przemysłowych dla precyzyjnego zdefiniowania potrzeb klientów – elektrowni systemowych. Więcej informacji:  http://pilotmaker.pl/20170531zapraszamy-trzeci-pilot-maker-infoday-gdyni/

Boneffice powstało w 2012 roku, jako wspólna inwestycja kapitału polskiego i amerykańskiego. Spółka uzyskała wsparcie funduszu Innoenergy.innoenergy_logo_hr_colour_h_wh

   http://pilotmaker.pl/ logo

start-in-poland