Email: info@boneffice.pl

innowacyjne rozwiązania dla energetyki

BioEffice – toryfikacja biomasy

BioEffice – toryfikacja biomasy

9876986_l

Boneffice prowadzi projekt badwczo – rozwojowy w zakresie opracowania i budowy urządzenia (reaktora) do toryfikacji biomasy i odpadów. Projekt jest na końcowym etapie fazy badawczo rozwojowej. Uzyskano zadowalającą jakość wyprodukowanych próbek toryfikatu. Toryfikat ma właściwości energetyczne i fizyczne zbliżone do węgla, może być zatem mieszany i spalany w kotłach energetycznych
w dowolnych proporcjach, w odróżnieniu od biomasy. Reaktory toryfikacyjne mogą zostać wykorzystane do przetwarzania lokalnych zasobów biomasy, odpadów z oczyszczalni, a także biologicznych śmieci, na paliwo wysokoenergetyczne.

Prace badawczo-rozwojowe zostały  sfinansowane ze środków InnoEnergy www.kic-innoenergy.com