Email: info@boneffice.pl

innowacyjne rozwiązania dla energetyki

BonEffice System

BonEffice System

BonEffice realizuje projekt informatyczny skierowany do sektora energetycznego, mający na celu poprawę zarządzania, optymalizację i uelastycznienie pracy jednostek wytwórczych.

Produkt. System Boneffice jest pierwszym na rynku narzędziem, które pozwala w czasie rzeczywistym monitorować wskaźniki sprawności działania bloku energetycznego i dostarczać informacji zwrotnej personelowi technicznemu obsługującemu dany blok w czterech obszarach. System daje możliwość optymalizacji i harmonizacji całego cyklu produkcji energii.

obszary

Technologia. Oferowany produkt jest połączeniem informatycznego systemu wsparcia decyzji z organizacyjnym programem ciągłej poprawy efektywności. System informatyczny dostarcza danych technicznych i ekonomicznych na dowolny poziom zarządzania elektrownią. Zasady korzystania ze wskazań systemu oraz wykonywania działań w oparciu o te wskazania są określone dla każdego poziomu zarządzania w programie ciągłej poprawy efektywności (Continuous Efficiency Improvement Plan). Technologia BonEffice System jest unikalna i chroniona patentem europejskim.

graf

Stosowane rozwiązania:

 • model deterministyczny rozbudowywany o elementy sztucznej inteligencji niezawodność i dokładność;
 • generacja informacji sterujących w czasie rzeczywistym –wsparcie decyzji operacyjnych;
 • bieżąca ocena efektywności konwersji energii
 • generacja i wykorzystanie krzywych referencyjnych

 

Uniwersalność produktu. Produkt może być stosowany w elektrowniach i elektrociepłowniach wytwarzających energię z węgla kamiennego i  brunatnego, a także stosujących współspalanie.

 

Wartość dla klienta. Na podstawie wykonanych audytów danych rzeczywistych z 13 bloków energetycznych oszacowano korzyści możliwe do osiągnięcia przy korzystaniu z systemu.

 • Monitorujemy w czasie rzeczywistym pracę bloków
 • Poprawiamy sprawność wytwarzania energii elektrycznej / cieplnej i jednocześnie ograniczamy emisje
 • Uelastyczniamy pracę bloków w stanach ustalonych i nieustalonych;
 • Umożliwiamy lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich i technologicznych;
 • Zwiększamy świadomość operacyjną pracowników elektrowni;
 • Pozwalamy na częściową kompensację strat wynikających z miksu OZE

Boneffice System – operations decision support system that provides real time recommendations to optimize efficiency in coal-powered power plants and helps to meet environmental protection requirements.

In order to achieve these, our software based management system combines complex real time deterministic model, continuous data quality verification, self-learning machinery algoritms with continuous improvement of operating practices based on data as well as on expert knowledge.

Real time actions are a key advantage of BonEffice system!

Boneffice helps:

 • Minimalize of operating cost, control of productivity of resources
 • Increase control of the production while demand of power requires quick adjustment (Flexible Power Plant)
 • Take action real time and improve operational practices

Implementation of Boneffice system require only 1 month and does’t need high investment.

 

Our system has been successfully implemented and proved by one of the major power supplier in Poland (power unit 200 200MW+).