STUDIUM PRZYPADKU

Podsumowanie wdrożenia

Boneffice wdrożyło Navigator w wiodącej polskiej elektrowni węglowej, w celu zweryfikowania i potwierdzenia możliwego do osiągnięcia potencjału oszczędności.

W ciągu 2 lat została potwierdzona możliwość poprawy sprawności i redukcji emisji CO2 przekraczająca 1%. Inżynierowie ocenili, że Navigator spełnia swoje założenia, poprawia stan techniki i jest łatwy do wdrożenia bez dodatkowych inwestycji.

STUDIUM PRZYPADKU

Podsumowanie wdrożenia

Boneffice wdrożyło Navigator w wiodącej polskiej elektrowni węglowej, w celu zweryfikowania i potwierdzenia możliwego do osiągnięcia potencjału oszczędności.

W ciągu 2 lat została potwierdzona możliwość poprawy sprawności i redukcji emisji CO2 przekraczająca 1%. Inżynierowie ocenili, że Navigator spełnia swoje założenia, poprawia stan techniki i jest łatwy do wdrożenia bez dodatkowych inwestycji.

“Można z wysoką precyzją stwierdzić, że zastosowanie technologii Boneffice’ spowoduje średnią poprawę wydajności od 1,23% do 3,05%.”

Kluczowe wnioski

Navigator od 2 lat jest wdrożony w standardowej elektrowni węglowej z sześcioma blokami 225 MW w wiodącej polskiej firmie energetycznej.

Podjęto rygorystyczne, ciągłe testy przez starszych inżynierów zakładu i zewnętrznych konsultantów. Wyniki redukcji zużycia paliwa, redukcji emisji i oszczędności operacyjnych zostały poddane audytowi i weryfikacji przez firmę zewnętrzną.

Dzięki wdrożeniu Navigatora, roczne przewidywane redukcje kosztów operacyjnych w zakładzie mogą przekroczyć 12 milionów USD w wyniku znacznego zmniejszenia zużycia paliwa i związanych z nim emisji CO2.

Intuicyjna obsługa i efektywność Navigatora umożliwia inżynierom opracowanie nowych strategii kontroli odchyleń jednostkowego zużycia ciepła w czasie rzeczywistym i związanej z tym redukcji emisji.

Kluczowe wnioski

Navigator od 2 lat jest wdrożony w standardowej elektrowni węglowej z sześcioma blokami 225 MW w wiodącej polskiej firmie energetycznej.

Podjęto rygorystyczne, ciągłe testy przez starszych inżynierów zakładu i zewnętrznych konsultantów. Wyniki redukcji zużycia paliwa, redukcji emisji i oszczędności operacyjnych zostały poddane audytowi i weryfikacji przez firmę zewnętrzną.

Dzięki wdrożeniu Navigatora, roczne przewidywane redukcje kosztów operacyjnych w zakładzie mogą przekroczyć 12 milionów USD w wyniku znacznego zmniejszenia zużycia paliwa i związanych z nim emisji CO2.

Intuicyjna obsługa i efektywność Navigatora umożliwia inżynierom opracowanie nowych strategii kontroli odchyleń jednostkowego zużycia ciepła w czasie rzeczywistym i związanej z tym redukcji emisji.

Podsumowanie rocznych oszczędności

Tabela pokazuje znaczny zwrot z inwestycji, które zostaje wygenerowany przez zaledwie 1% redukcji zużycia paliwa. Analizowany blok energetyczny zaoszczędza na samym tylko paliwie ponad 4 miliony $ (cena węgla 78$/t). Te znaczne oszczędności i poprawa sprawności wytwarzania są osiągane dzięki działaniu systemu Navigator. Jako że analizowana jest europejska jednostka wytwórcza, ponosi ona koszty uprawnień do emisji CO2  o wartości ponad 8 milionów dolarów, co daje łącznie przewidywane roczne oszczędności na poziomie 12,5 milionów dolarów.

Podsumowanie rocznych oszczędności

Tabela pokazuje znaczny zwrot z inwestycji, które zostaje wygenerowany przez zaledwie 1% redukcji zużycia paliwa. Analizowany blok energetyczny zaoszczędza na samym tylko paliwie ponad 4 miliony $ (cena węgla 78$/t). Te znaczne oszczędności i poprawa sprawności wytwarzania są osiągane dzięki działaniu systemu Navigator. Jako że analizowana jest europejska jednostka wytwórcza, ponosi ona koszty uprawnień do emisji CO2  o wartości ponad 8 milionów dolarów, co daje łącznie przewidywane roczne oszczędności na poziomie 12,5 milionów dolarów.

Parametry analizowanej elektrowni

Navigator łączy się z istniejącymi w elektrowni systemami gromadzenia danych za pośrednictwem wirtualnego serwera.

Wdrożenie nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji sprzętowych. Navigator może więc zostać wdrożony przy niskich nakładach w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Zobacz w jaki sposób Navigator poprawia efektywność energetyczną na przykładzie elektrowni węglowej.