O NAS

BonEffice jest spółką technologiczną specjalizującą się w przygotowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów w energetyce. Boneffice łączy najlepsze praktyki z zakresu energetyki, matematyki oraz IT, co wpisuje się w trendy digitalizacji, AI w energetyce.


Boneffice zajmuje się najważniejszymi wyzwaniami przed którymi stoi dzisiejsza energetyka systemowa, czyli: redukcja emisji gazów, optymalizacja sprawności, zwiększenie dyspozycyjności jednostek wytwórczych, czy maksymalizacja wykorzystania zasobów technologicznych i ludzkich.


Boneffice jest spółką The Crowley Group – globalnego funduszu inwestującego w innowacyjne technologie, o potencjale światowym http://www.crowleytech.com/.


Obecnie Boneffice rozwija unikalną platformę Boneffice System.

PLATFORMA BONEFFICE SYSTEM

Nowoczesne rozwiązania IT optymalizacji w energetyce

Platforma informatyczna stworzona w celu wspierania w czasie rzeczywistym optymalizacji procesów wytwórczych i maksymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich i technologicznych.

Kompletne i gotowe środowisko do uruchomienia dowolnej aplikacji klienta. Usługa zapewnia wszystkie składniki, łącznie z systemem operacyjnym i bazą danych dostosowanych do potrzeb aplikacji.

Dedykowane rozwiązanie dla elektrowni i elektrociepłowni różnych mocy, opalanych węglem kamiennym, brunatnym oraz biomasą. Rozwiązanie zostało przetestowane w jednej z wiodących polskich elektrowni.

Nie zakłóca bezpiecznego funkcjonowania obiektu, a wewnętrzna sieć informatyczna (Intranet) obciążana jest w minimalnym stopniu dzięki instalacji platformy na specjalnie przygotowanym serwerze.

99.7%

DOKŁADNOŚĆ MODUŁU SYMULACYJNEGO

2,5%

POTENCJALNE OSZCZĘDNOŚCI

1%

OSZCZĘDNOŚCI TO 5,4 TYS TON WĘGLA

KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI I KORZYŚCI

Możliwość monitorowania programu 200+

Poprawa sprawności procesów wytwórczych w wyniku stosowania najlepszych ustawień dla konkretnego bloku energetycznego

Ciągłe rekomendacje najlepszych ustawień wg. wyliczeń referencyjnych parametrów pracy dla aktualnej sytuacji eksploatacyjnej

Natychmiastowa informacja o zmianie jakości procesów, sprawności i odchyleniach jednostkowego zużycia ciepła

Śledzenie online stanu pracy urządzeń oraz czujników pomiarowych - wykrywanie potencjalnych awarii

Nauka na najlepszych ustawieniach eksploatacyjnych i wymiana doświadczenia między operatorami bloków - lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich

Elastyczność kształtowania, pozwalająca na wykorzystanie do diagnozy nowych wdrażanych technologii w elektrowni

USŁUGI DOSTĘPNE NA PLATFORMIE BONEFFICE SYSTEM

Każdy pakiet jest kształtowany w zależności od potrzeb i ustaleń z Klientem.

Istnieje możliwość gradacji dostępu do danych w zależności od stanowiska pracy pracownika odbiorcy. Dostęp do Systemu jest zabezpieczony koniecznością logowania, a wszelki zarejestrowany ruch w systemie może być monitorowany i raportowany. Boneffice wykorzystuje rozwiązania przeglądarkowe dzięki czemu dostęp do ekranów odbywa się przez dowolne urządzenie posiadające dostęp do wewnętrznej sieci informatycznej oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową (telefon komórkowy, tablet, laptop, PC ).

    MODUŁ ETA


Narzędzie monitorowania w czasie rzaczywistym sprawności i głównych parametrów eksploatacyjnych pracy bloku oraz wpływu odchyleń na zmianę sprawności wytwarzania energii elektrycznej.

    MODUŁ WALIDACYJNY


Narzędzie monitorujące pracę czujników pomiarowych i symulujące poprawną ich pracę w przypadku wykrycia ich awarii.

    MODUŁ WARTOŚCI OPAŁOWEJ


Narzędzie wyliczające czasie rzeczywistym wartość opałową aktualnie spalanego paliwa w oparciu o analizę zmian parametrów eksploatacyjnych.

    MODUŁ SYSTEM WSPARCIA DECYZJI OPERACYJNYCH


Narzędzie wspierające decyzje operacyjne podejmowane przez operatorów bloku mające na celu maksymalizację aktualnej sprawności jednostki wytwórczej jak również szybsze osiągnięcie docelowych parametrów pracy przy zapewnieniu niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

    MODUŁ OSZCZĘDNOŚCI EKONOMICZNYCH


Narzędzie bilansowe informujące odbiorcę o aktualnych i średnich kosztach produkcji energii elektrycznej oraz możliwych oszczędnościach ODSS.

    MODUŁ RAPORTUJĄCY


Narzędzie odpowiedzialne za raportowanie dowolnych wskaźników eksploatacyjnych rejestrowanych przez system.

    MODUŁ WIZUALIZACYJNY


Nrzędzie odpowiedzialne za prezentację danych pomiarowych, wyników obliczeń oraz analiz w dowolnej wybranej przez odbiorcę formie.

ZAANGAŻOWANIA I PASJA

ZMIENIAMY ENERGETYKĘ KONWENCJONALNĄ

ZESPÓŁ

Wiedza, profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie decydują o sukcesie ambitnych innowacyjnych projektów technologicznych.Doświadczony zespół zarządzający

CEO, seryjny przedsiębiorca, doświadczony manager, który z sukcesem zbudował i sprzedał przedsiębiorstwa, w tym technologiczne, inwestor.

Jarosław Roszkowski

CEO

CFO, finansista, przedsiębiorca, doświadczony i certyfikowany manager również projektów R&D, ponad 10 letnie doświadczenie we wdrażaniu innowacji i budowaniu firm technologicznych.

Anita Urbaniak

CFOWybitny zespół inżynierów

Doktorant ITC PW, ekspert ds. modelowania procesów cieplno-przepływowych

ŁUKASZ KOZIOŁ

Kierownik prac techniczno - informatycznych. Specjalizuje się w ekspertyzach eksploatacyjnych wykorzystujących rozwiązania monitorujące w czasie rzeczywistym jakość procesów energetycznych.

DAMIAN KUREK

Doktorant ITC PW, Architekt systemu wsparcia decyzji operacyjnych. Specjalizuje się w modelowaniu i optymalizacji procesów energetycznych z wykorzystaniem metod deterministycznych oraz Machine Learning.

DAWID LASEK

Programista Machine Learning

MATEUSZ PABIŚ

NASI PARTNERZY

BonEffice współpracuje z profesjonalnym dostawcą usług IT - firmą Bluesoft, która uzupełnia nasz produkt o najnowsze rozwiązania w dziedzinie IT. Bluesoft zapewnia profesjonalne standardy rozwiązań IT, elastyczność, stabilność i bezpieczeństwo.

System BonEffice został przetestowany w warunkach rzeczywistych w jednej z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce w ramach programu ScaleUp Pilot Maker. Projekt został z sukcesem zakończony a rozwiązanie jest gotowe do komercjalizacji.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju bardzo wysoko oceniło program rozwoju produktów Boneffice. Boneffice System otrzymało wsparcie finansowe prac B+R.

Boneffice jest wspierane przez europejski fundusz sektorowy InnoEnergy.

AKTUALNOŚCI

Bieżące informacje, nasze sukcesy i ważne wiadomości

WSPARCIE

Boneffice uzyskało wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu sektorowego PBSE prac rozwojowych nad symulatorem pracy bloku. Opracowywane moduły pozwolą na wirtualne tworzenie i testowanie scenariuszy eksploatacyjnych mających na celu aktualną optymalizację pracy jednostki wytwórczej.

Nowe podejście pozwala wykroczyć poza zbiór danych historycznych, co w znacznym stopniu zwiększa i przyśpiesza możliwości optymalizacyjne.

NOWE FUNKCJONALNOŚCI

Boneffice przygotowuje kolejne funkcjonalności Systemu Boneffice :

moduł symulacyjny pracy kotła
moduł symulacyjny pracy cyklu
moduł optymalizacji kondensatora
moduł Navigator 2.0.

WDROŻENIE

Produkt Boneffice System został pilotażowo wdrożony i przetestowany w jednej z najnowocześniejszych elektrowni Polskich w ramach programu ScaleUp Pilotmaker jako innowacja zmieniająca oblicze energetyki. Boneffice we współpracy z Tauron będzie testować produkt w warunkach przemysłowych dla precyzyjnego zdefiniowania potrzeb klientów – elektrowni systemowych.

http://pilotmaker.pl/20170531zapraszamy-trzeci-pilot-maker-infoday-gdyni/

OGŁOSZENIA

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Specjalista ds. Algorytmów Uczenia Maszynowego. Szczegóły: Ogłoszenie nr 1160302

OGŁOSZENIA

Informujemy, że rozpoczęliśmy uczestnictwo w programie doradczo-szkoleniowym dla innowacyjnych firm – Akademii Menadżera Innowacji (AMI). Projekt ten jest skierowany do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Obszary tematyczne Akademii Menadżera Innowacji oparte są na narzędziu diagnostycznym IHC. AMI to jedyny taki program w Polsce. Jego unikalny charakter polega na wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy wsparciem warsztatowym, doradczym, mentorskim i eksperckim. W wyniku udziału w AMI, przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające na potrzeby z zakresu innowacyjności zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, takie jak np. zarzadzanie talentami, stymulowanie współpracy B+R, kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów. Celem AMI jest zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez podniesienie kompetencji pracowników. AMI to projekt oferujący nam nie tylko szkolenia w postaci cyklicznych zjazdów z wykładami i warsztatami, ale również zapewniający indywidualne wsparcie doradców przez cały cykl uczestnictwa w programie.

OSZCZĘDNOŚCI ZASOBÓW

SZTUCZNA INTELIGENCJA W SŁUŻBIE ENERGETYKI

KONTAKT

W razie pytań lub zainteresowania współpracą prosimy o kontakt
z panią Anitą Urbaniak, telefon 696 499 014 lub e-mail anita.urbaniak@boneffice.plGrójecka 194, Warszawa         info@boneffice.pl         +48 696 499 014