Kluczowe informacje o systemie Navigator

W ciągu ostatnich 9 lat Boneffice opracowało platformę sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego o nazwie Navigator.

Navigator to system wsparcia decyzji operacyjnych, zwiększający sprawność jednostek wytwórczych w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych modeli termodynamicznych, skutecznie redukuje emisje oraz koszty wytwarzania energii, a także podnosi bezpieczeństwo i niezawodność pracy elektrowni i elektrociepłowni.

Navigator został wdrożony w jednej z wiodących polskich elektrowni węglowych. Osiągnięto możliwość wzrostu sprawności o ponad 1%, co przekłada się na istotne oszczędności w ilości spalanego węgla i emisji CO2.

“Można z wysoką precyzją stwierdzić, że zastosowanie technologii Boneffice’ spowoduje średnią poprawę wydajności od 1,23% do 3,05%.”

Obszary zastosowań systemu

Navigator został pierwotnie zaprojektowany w celu rozwiązania problemów związanych ze sprawnością i emisją substancji szkodliwych w elektrowniach na węgiel kamienny.

Można go jednak zastosować do dowolnego typu elektrowni węglowej lub kotła i systemu DCS.

Może być z powodzeniem stosowany w dowolnym typie elektrowni lub elektrociepłowni węglowej, na blokach gazowych i gazowo-parowych. Jest kompatybilny z każdym układem technologicznym konwencjonalnych jednostek wytwórczych oraz może współpracować z dowolnym systemem DCS.

Obszary zastosowań systemu

Navigator został pierwotnie zaprojektowany w celu rozwiązania problemów związanych ze sprawnością i emisją substancji szkodliwych w elektrowniach na węgiel kamienny.

Można go jednak zastosować do dowolnego typu elektrowni węglowej lub kotła i systemu DCS.

Może być z powodzeniem stosowany w dowolnym typie elektrowni lub elektrociepłowni węglowej, na blokach gazowych i gazowo-parowych. Jest kompatybilny z każdym układem technologicznym konwencjonalnych jednostek wytwórczych oraz może współpracować z dowolnym systemem DCS.

Atrybuty rozwiązania Navigator:

System może być wdrożony w ciągu 3 miesięcy i nie wymaga żadnych inwestycji sprzętowych

Potwierdzony potencjał oszczędności przekracza 1% zużycia paliwa i zmniejszenia emisji do środowiska.

Przynosi zwrot z inwestycji w pierwszych miesiącach eksploatacji.

Pozwala na zwiększenie niezawodności, ograniczenie przestojów i generację alertów o nieprawidłowej pracy jednostki wytwórczej.

Navigator - natychmiastowy zwrot z inwestycji, mniejsze zużycie węgla, mniejsze emisje CO2 i innych szkodliwych gazów.

Ekran operatorski to najważniejszy element systemu odpowiedzialny za większość oszczędności generowanych przez Navigator.

Panel kontrolny prezentuje operatorowi w czasie rzeczywistym kluczowe informacje, konieczne do zwiększania sprawności bloku w czasie rzeczywistym. Na szczególną uwagę zasługuje wykres przedstawiający odchylenia jednostkowego zużycia ciepła, na które możemy bezpośrednio wpływać. Prowadzi to do znacznego wzrostu świadomości jakości eksploatacji załogi nastawni blokowej.

Kontrola i redukcja strat

Navigator identyfikuje w czasie rzeczywistym odchylenia od optymalnej pracy we wszystkich obszarach technologicznych, w których operator może mieć natychmiastowy, bezpośredni lub pośredni wpływ na sprawność bloku energetycznego. Niebieska linia wskazuje sumę wszystkich odchyleń. Celem operatora jest utrzymanie tej linii na jak najniższym poziomie, aby zminimalizować straty, a tym samym obniżyć koszty wytwarzania energii.

Operator może łatwo zidentyfikować podproces generujący największe straty i natychmiast podjąć działania naprawcze. Efekty swoich działań może na bieżąco obserwować na wykresie. Jest to unikalne rozwiązanie niedostępne w innych systemach.

Kontrola i redukcja strat

Navigator identyfikuje w czasie rzeczywistym odchylenia od optymalnej pracy we wszystkich obszarach technologicznych, w których operator może mieć natychmiastowy, bezpośredni lub pośredni wpływ na sprawność bloku energetycznego. Niebieska linia wskazuje sumę wszystkich odchyleń. Celem operatora jest utrzymanie tej linii na jak najniższym poziomie, aby zminimalizować straty, a tym samym obniżyć koszty wytwarzania energii.

Operator może łatwo zidentyfikować podproces generujący największe straty i natychmiast podjąć działania naprawcze. Efekty swoich działań może na bieżąco obserwować na wykresie. Jest to unikalne rozwiązanie niedostępne w innych systemach.

Rekomendacje w czasie rzeczywistym

Operator otrzymuje rekomendacje od Navigatora w postaci prostych poleceń. Zalecenia te zawierają dokładne informacje o tym, które ustawienia należy zmienić, aby poprawić sprawność bloku. Operator natychmiast może śledzić efekt podejmowanych przez niego działań optymalizacyjnych i ich wpływ na bezpośrednią poprawę jakości procesu.

Poprawa świadomości eksploatacyjnej

Na wykresie porównano straty dla dwóch okresów pracy bloku: z wdrożonym systemem Navigator (obszar czerwony) oraz bez systemu Navigator (obszar niebieski). Po wdrożeniu systemu widoczne jest przesunięcie rozkładu odchyleń Jednostkowego Zużycia Ciepła, co przekłada się na wyższą sprawnością jednostki.

Udowodniono, że potencjał redukcji odchylenia Jednostkowego Zużycia Ciepła wynosi od 1% do 3 %. Ma to potężne przełożenie na oszczędności biorąc skalę wykorzystania paliwa przez bloki energetyczne (setki ton węgla NA GODZINĘ). Oszczędność nawet pół procenta skutkuje znaczną redukcją zużycia węgla i emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji.

Poprawa świadomości eksploatacyjnej

Na wykresie porównano straty dla dwóch okresów pracy bloku: z wdrożonym systemem Navigator (obszar czerwony) oraz bez systemu Navigator (obszar niebieski). Po wdrożeniu systemu widoczne jest przesunięcie rozkładu odchyleń Jednostkowego Zużycia Ciepła, co przekłada się na wyższą sprawnością jednostki.

Udowodniono, że potencjał redukcji odchylenia Jednostkowego Zużycia Ciepła wynosi od 1% do 3 %. Ma to potężne przełożenie na oszczędności biorąc skalę wykorzystania paliwa przez bloki energetyczne (setki ton węgla NA GODZINĘ). Oszczędność nawet pół procenta skutkuje znaczną redukcją zużycia węgla i emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji.

Wczesne ostrzeganie o awariach i anomaliach

Wiarygodność danych i bezpieczeństwo procesu mają kluczowe znaczenie dla efektywnej i niezawodnej pracy jednostek wytwórczych. Navigator w czasie rzeczywistym ostrzega operatora o nieprawidłowościach występujących na procesach oraz o awariach czujników pomiarowych. Błędne działanie opomiarowania skutkuje przekazaniem nieprawidłowych danych wejściowych do układów sterowania co prowadzi do nieefektywnej pracy a w najgorszym przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Dlatego szybkie ostrzeganie o tego typu zdarzeniach jest kluczowe.

Narzędzie oparte jest na sztucznej inteligencji, bilansach energetycznych oraz charakterystykach pracy maszyn.

System umożliwia także prowadzenie Predictive Maintenance, czyli remontów zapobiegawczych. Instytut EPRI raportuje typowe oszczędności $500,000 do $1,000,000 rocznie z tytułu wczesnego ostrzegania przed awariami i ich zapobieganiu.

Zobacz w jaki sposób Navigator poprawia efektywność energetyczną na przykładzie elektrowni węglowej.