Misja - wdrożenia nowatorskich technologii

Od 1983 roku nasza grupa firm Crowley Technologies opracowuje i wdraża nowatorskie technologie na całym świecie.

Zbudowaliśmy i posiadaliśmy największą bezprzewodową sieć szerokopasmową w Europie Środkowej. Dostrzegliśmy, jak wzrastają koszty energii i emisje szkodzące środowisku.

W wyniku tego założyliśmy firmę Boneffice System, AI Energy Technologies, aby opracować sposób na poprawę jakości pracy jednostek wytwórczych, obniżyć koszty energii i zredukować szkodliwe emisje maksymalnie w danych warunkach technicznych i bez inwestycji.

 

Grupa Crowley zorganizowała około $4,5 miliarda dolarów finansowania nowych projektów. Współpracowaliśmy z firmami i inwestorami, w tym:

Problem: Konieczność ograniczenia kosztów produkcji energii i emisji szkodliwych substancji

Zmienność na rynku paliw kopalnych spowodowała, że dostawcy energii doświadczyli wzrostów kosztów produkcji energii o nieznaną dotąd skalę.
Dodatkowo w 2021 roku emisje CO2 związane z tym wzrosły do ponad 36 miliardów ton, spowodowane coraz większym światowym zapotrzebowaniem na energię.
Dlatego też firmy energetyczne szukają nowatorskich sposobów na rozwiązanie problemów związanych z wytwarzaniem dostaw energii oraz minimalizowanie szkód wyrządzanych dalszym zależeniem od spalania paliw kopalnych.

Producenci energii napotykają na sprzeczne cele.

Aby zaspokoić jednocześnie wymagania regulatorów i potrzeby ich klientów, muszą oni:

Zmniejszyć szkodliwe emisje

Dostosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Ograniczyć koszty produkcji energii

Rozwiązanie: wytwarzanie tej samej ilości energii przy użyciu mniejszej ilości paliw.

Po 9 latach badań i rozwoju AI Navigator udało się opracować i z powodzeniem przeprowadzić 2-letnią instalację w jednej z największych europejskich firm energetycznych, co pokazało potencjał do dużych oszczędności.

  • Zastrzeżona technologia o nazwie AI Navigator oparta na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym optymalizuje produkcję energii i zmniejsza emisje szkodliwych substancji.
  • Efekty audytu potwierdzają poprawę wydajności o 1% – 3%, co pozwala zaoszczędzić miliony dolarów i ton CO2 rocznie.
  • Nie wymaga wstępnych inwestycji. AI Navigator może być zainstalowany i poprawnie działać w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy, a zwrot z inwestycji jest osiągnięty w pierwszym roku.
  • Navigator oferuje przedsiębiorstwom możliwość tworzenia tej samej ilości energii przy mniejszym wykorzystaniu paliw kopalnych i zminimalizowaniu związanych z tym emisji CO2.